PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT THẮP SÁNG ƯỚC MƠ NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018-2019 Trường THCS Trương Văn Chỉ phát động phong trào nuôi heo đất thắp sáng ước mơ năm học 2018-2019, qua phong trào có 11 lớp tham dự. các em sử dụng tiền từ quỹ tiết kiệm, thu thập vỏ chai nhựa, giấy…bỏ vào ống heo vào các buổi sinh hoạt dưới cờ qua phong trào các em đã tiết kiệm được với số tiền hơn 10 triệu đồng.

20190401_07341220190401_073406

20190401_073402

20190401_073246

20190401_073223