TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Sáng 23/11/2018 Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Vĩnh Long có buổi nói chuyện chuyên đề phòng, chống tác hại của thuốc lá tại trường học. Tham dự buổi nói chuyện có hơn 200 học sinh và giáo viên trường THCS Trương Văn Chỉ tham dự. Tại buổi nói chuyện học sinh đã được tiếp thu về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

5

3

1

4

11/23/2018